Kategori: PENGHAKIMAN

Blog Recent Posts

Mahkamah Perlembagaan menyatakan cukai keuntungan modal tidak sah apabila tidak ada kenaikan nilainya
Mahkamah Perlembagaan menyatakan cukai keuntungan modal tidak sah apabila tidak ada kenaikan nilainya

Cukai atas Peningkatan Nilai Tanah Bandar, yang biasanya dikenal sebagai keuntungan modal, adalah cukai perbandaran langsung yang bersifat pilihan. Nilai tanah yang diambil kira adalah, secara umum, nilai kadaster. Cukai tempatan secara teorinya mengenakan penilaian semula harta tanah pada masa penjualan dan formula pengiraannya menyebabkan pembayaran diperlukan ketika kerugian dicatat Dengan kata lain, orang yang menjual apartmen dengan kerugian dengan nilai yang lebih rendah daripada yang membelinya, harus membayar Majlis Bandaraya seolah-olah dia telah memenangkannya.

Pegawai pematuhan atau pegawai pematuhan: Fungsi dan tanggungjawab
Pegawai pematuhan atau pegawai pematuhan: Fungsi dan tanggungjawab

Pejabat Peguam Negara telah menerbitkan Pekeliling mengenai topik yang sangat terkini dalam dunia perniagaan. Ini adalah Surat Pekeliling 1/2016 mengenai Tanggungjawab Jenayah Entiti Undang-Undang. Dokumen ini merangkumi banyak isu yang timbul daripada pindaan penting terhadap Kanun Keseksaan yang dibuat oleh Undang-undang Organik 1/2015, yang akan kami kaji dan analisis di blog ini.